Äänenvaimentaja ja tuotekehitys

Äänenvaimentaja kehitys ja Vaimeus Vaimeuksen ydintiimi koostuu metsästäjistä ja ammunnan harrastajista. Useissa keskusteluissa kävi ilmi ampumisen aiheuttama ympäristömelu ja sen haittavaikutukset. Vaikka moni metsästysseura ja ampumarata on tehnyt hyvää työtä ympäristöhaittojen minimoimiseksi, on ampumaratojen määrä edelleen laskussa Suomessa. Asiaan vaikuttaa … Lue lisää!

Ampumarata Lokalahdella

Ampumarata Lokalahdella – Sieltä se alkoi Metsästysseurat suorittavat hirviradan harjoitusammunnat kauden alussa. Niin myös Lokalahdella, jossa Vaimeus tiimin ensimmäiset tapaamiset järjestettiin. Hirviradan harjoitusammuntojen aikana mitattiin äänenvoimakkuuksia ja havaittiin metsästäjien äänenvaimentimissa suuriakin eroja. Markkinoilla on paljon vaimentimia jotka toimivat moitteettomasti. Joissakin … Lue lisää!

Team-Vaimeus Tarina

Team-Vaimeus – Mistä kaikki alkoi? Vuonna 2016 kiväärin äänenvaimentajat tulivat Lokalahdella pakollisiksi paikallisen ampumaradan käyttäjille. Syynä oli ympäristön äänihaittojen vähentäminen ja näin radan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Vaimentajan asennus vaatii perinteisesti kiväärin piippuun asesepän tekemiä kierteitä ja joskus myös piipun katkaisua. … Lue lisää!