Team-Vaimeus Tarina

Team-Vaimeus – Mistä kaikki alkoi?

Vuonna 2016 kiväärin äänenvaimentajat tulivat Lokalahdella pakollisiksi paikallisen ampumaradan käyttäjille. Syynä oli ympäristön äänihaittojen vähentäminen ja näin radan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Vaimentajan asennus vaatii perinteisesti kiväärin piippuun asesepän tekemiä kierteitä ja joskus myös piipun katkaisua. Tämä tuntui hankalalta ja oman aseen muokkaaminen epämiellyttävältä ajatukselta. Vaihtoehtoisia ratkaisuja mietittäessä syntyi idea ilman piipun muokkausta kiinnitettävästä vaimentimesta. Tällä tavalla toteutettuna ensimmäinen kiväärin vaimennin syntyi omassa verstaassa harrastuneisuudesta ja käsillä olevan ongelman ratkaisemisen palosta. Testasimme ilman piipun muokkausta kiinnitettyä vaimenninta kesällä 2016 ja totesimme sen toimivan teknisesti loistavasti. Lokalahden Urheilumetsästäjiltä saimme rohkaisevaa palautetta ja uusia kehitysajatuksia.

 

Seuraava äänenvaimentamisen idea syntyi kivääriradan näyttösuojassa läheisen haulikkoradan vaimentamatonta haulikon pauketta kuunnellessa. Lokalahden urheilumetsästäjiltä saatujen käyttäjävinkkien ja omien teknisten oivallusten tuloksena syntyi keväällä 2017 haulikon vaimennin. Testeissä ja mittauksissa se osoittautui hyvin toimivaksi. Muiden metsästäjien osoittama mielenkiinto kehitettyä haulikon vaimenninta kohtaan herätteli ajatuksia mahdollisuudesta myydä vaimentimia muillekin. Niinpä teimme markkinaselvityksiä ja totesimme, että maailmalla ei juuri näytä olevan vastaavia äänenvaimennininnovaatioita.

 

Näin syntyi Team-Vaimeus

Toimivat prototyypit herättivät muissakin kiinnostusta kuin vain kehittäjissään. Sopivan sattuman kautta asiasta kiinnostui myös myynnin ja markkinoinnin ammattilainen sekä aktiivinen reserviläinen. Innostuneissa keskusteluissa tälle uudelle tiimin jäsenelle alkoi nopeasti muodostua rooli asiakkaisiin suuntautuvana äänitorvena ja myyntikanavan kehittäjänä. Keskeinen tehtävä olisi pitää sopivasti ääntä siitä, kuinka tuoteideoillamme vähennämme maailmasta ylimääräistä ääntä. Seuraava kysymys luonnollisesti oli, kuinka pystyisimme toimittamaan äänenvaimentimia niistä kiinnostuneille. Neuvojen kysyminen ja keskustelut valmistamiseen ja logistiikkaan liittyen johtivat pian myös neljännen perustajajäsenen tiimiin liittymiseen. Tarvittavat ydinosaamiset olivat loksahtaneet paikoilleen kuin itsestään osin sattuman ohjailemina. Team-Vaimeus syntyi Salossa pidetyssä saunaillassa kesällä 2017. Kaikkia neljää tiiminjäsentä yhdistää palo edistää ympäröivän yhteisön hyvinvointia äänihaittoja vähentämällä.

 

Vaimeuksen tarina alkoi käsillä olevan käytännön ongelman ratkaisemisesta ja tuotteen käyttäjien tarpeita herkällä korvalla kuunnelleen. Todellisten tarpeiden kuunteleminen ja ongelmien yksinkertainen ratkaiseminen ovat toimintamme ytimessä myös jatkossa.

 

Vaimeus – Simplified Silencing

 

Lue myös:
Lue lisää Vaimeuksen tuotekehityksestä
Oletko ase-elinkeinon ammattilainen? Etsimme yhteistyökumppaneita
Kiinnostuitko? Haluatko ensimmäisten joukossa lisätietoja?